Impressionisme in schilderkunst en literatuur

webquest - webkwestie

Impressionistische Schilderkunst

De impressionistische schilderkunst heeft de volgende kenmerken:

  • Stijl/techniek: voorliefde voor duidelijke en heldere kleuren met een veelheid aan kleurnuanceringen, verf is vaak spontaan aangebracht, reactie op academisme (heel precies schilderen), vormen en contouren zijn vaag en vloeien in elkaar over, plein-air schilderen (in de buitenlucht), grote penseelstreken, lichtval en zuivere kleuren (geen zwart) zijn erg belangrijk, de vorm is minder belangrijk, bestuderen invloed van licht en kleur in momentopname, laat niet zien hoe het is maar hoe het overkomt, snelle manier van schilderen (weinig details).

  • Beeld: snelle indruk in beeld brengen, invloed fotografie, sfeer is belangrijker dan realiteit.

  • Thema: natuur is vaak onderwerp, alledaagse dingen (directe omgeving), persoonlijke interpretatie van werkelijkheid, kijken, waarnemen, momentweergave.

  • Materiaal: aquarelverf, krijt, olieverf.

Camille Pissarro - Boulevard Montmartre (1897)

Afbeelding: Camille Pissarro, Public domain, via Wikimedia Commons

Opdracht 1:

Zoek voorbeelden van drie impressionistische schilderijen op internet en leg aan de hand van de hier beschreven kenmerken uit waarom deze schilderijen tot het impressionisme behoren. Gebruik voor de uitleg tenminste drie kenmerken per schilderij.