4. Infobronnen

  • St Tropez
    Alle stijlen van kunstgeschiedenis (z.d.)
    . Verkregen op 22 december 2012 van
    www.scholieren.com
  • Lodewick, H.J.M.F. (1977). Literaire kunst. Den Bosch: Malmberg.